Individually Photographed Koi for Sale

19" Showa
Breeder: Marusei
Sex: Female
$1400   $1000

16" Kohaku
Age: 2 years †
Breeder: Saito
Sex: Female
Pond: W3
$1200   $1000

23" Showa
Age: 3 years †
Breeder: Sekiguchi
Sex: Female
$4800

22" Sanke
Age: 3 years †
Breeder: Sakai Fish Farm
Sex: Female
$1800   $1400

18" Soragoi Utsuri
Breeder: Niigata
Sex: Not Checked
Pond: W6
$1000   $800

17" Gin Kabuto
Age: 2 years †
Breeder: Ikarashi
Sex: Male
Pond: C2
$1200   $1000