Individually Photographed Koi for Sale

20" Beni Kikokuryu
Breeder: Ikarashi
$2800

14" Doitsu Yamato Nishiki
Age: 2 years †
Breeder: Marusaka
$350

21" Sanke
Age: 2 years †
Breeder: Dainichi
Sex: female
$3800

14" Kujaku
Age: 2 years †
Breeder: Marusaka
$350

25" Tancho Sanke
Age: 3 years †
Breeder: Marusei
Sex: female
$3800

20" Kikusui
Age: 3 years †
Breeder: Marusaka
Sex: female
$1200   $950